Gå til hoved-indhold

Kommende medlemsmøder

København d. 10. maj 2023

Fra fleksibel standardløsning til skræddersyet koncept

Årets andet medlemsmøde tager udgangspunkt i begrebet "ledelse" og Københavns Universitets arbejde med at udvikle for en ny platform til at lave 360° ledelsesfeedback koblet til vores dengang nye ledelsesgrundlag

Indlægsholder er cand.psych.aut. Peter Bregendahl, som til daglig er ledelses- og organisationskonsulent ved Københavns Universitet.

Om arbejdet med det skræddersyede koncept siger Peter: 

"Vi ønskede på Københavns Universitet en samarbejdspartner, der kunne og ville arbejde med at tilpasse et standardkoncept, så det understøttede universitetets behov for en ny platform til at lave 360° ledelsesfeedback koblet til det dengang nye ledelsesgrundlag.

Vi havde undersøgt markedet, og var bl.a. inspireret af konceptet LVA (Leadership Versality Index), hvor man arbejder med balance imellem forskellige styrker i lederskab.

Det blev en lang og udfordrende proces for alle involverede at udvikle spørgebatteri, tilpasse skala og layout, køre med forskellige sprogversioner etc.

Vi har naturligvis på KU dygtige psykometrikere, som blandede sig, hvilket resulterede i en ny bearbejdning af både skala og spørgeskema, men også en meget grundig validering efter Rasch-metoden, som lige er blevet gentaget efter sidste justering af spørgsmålene.

Vi står nu med et produkt, som både vi praktikere og brugerne er glade for," lyder det fra Peter Bregendahl.

Mødet er gratis for medlemmer af VPP, ligesom det også er gratis at invitere en kollega med. Andre gæster er også meget velkomne mod et deltagergebyr på kr. 400,- som naturligvis refunderes ved eventuel indmeldelse i VPP.

Det optimale er, hvis du kan deltage fysisk, da mødet vil være meget aktivt og med engagement fra deltagerne. Kan du ikke deltage fysisk, vil det dog være muligt at overvære mødet via Teams videolink.

Praktisk information:

Dato: Onsdag den 10. maj 2023.
Tid: kl. 14.00 til 16.00.
Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Vi glæder os til endnu et spændende medlemsmøde med masser af dialog.

Skriv til denne mailadresse, hvis du ønsker at vide mere om medlemsskab af VPP.

Tidligere medlemsmøder

København d. 22. marts 2023

Et robust robusthedsbegreb?

Så byder vi velkommen til årets første medlemsmøde, som denne gang tager udgangspunkt begrebet "robusthed".

Indlægsholderen ved dette medlemsmøde er psykolog Marie Kirkegaard, der selv siger om begrebet:

"Robusthedsbegrebet har vundet sit indpas i flere forskellige samfunds- og humanvidenskaber og står ofte anført som en eftertragtet kompetence i diverse stillingannoncer. Men hvad er robusthed egentlig, og hvorfor er det vigtigt i forbindelse med personvurdering til bl.a. højrisikoerhverv?"

I indlægget vil Marie give sine betragtninger på ovennævnte spørgsmål og samtidig komme ind på, hvordan de forskellige robusthedsbegreber adskiller sig fra hinanden, hvad de har til fælles og hvordan det bliver relevant i en personvurderingssammenhæng.

Samtidigt vil hun også komme ind på, hvordan robusthed kan måles og hvilken sammenhæng det har med personlighedstræk og beslægtede begreber.

Marie Kirkegaard, som er psykolog ved Forsvarets Rekruttering, har specialiseret sig i robusthed som et tværdisciplinært begreb i psykologien.

Mødet er gratis for medlemmer af VPP, ligesom det også er gratis at invitere en kollega med. Andre gæster er også meget velkomne mod et deltagergebyr på kr. 400,- som naturligvis refunderes ved eventuel indmeldelse i VPP.

Det optimale er, hvis du kan deltage fysisk, da mødet vil være meget aktivt og med engagement fra deltagerne. Kan du ikke deltage fysisk, vil det dog være muligt at overvære mødet via Teams videolink.

Praktisk information:

Dato: Onsdag den 22. marts 2023.
Tid: kl. 14.00 til 16.00.
Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Vi glæder os til endnu et spændende medlemsmøde med masser af dialog.

Skriv til denne mailadresse, hvis du ønsker at vide mere om medlemsskab af VPP.

København d. 6. december 2022

Vurdering af dømmekraft

Vi er glade for at præsentere Nikolaj Lunøe som indlægsholder på årets sidste medlemsmøde d. 6. december 2022.

Nikolaj, som foruden nu at være pensioneret cand.psych, er en særdeles erfaren herre. Arbejdsopgaverne har omfattet konsulentopgaver med rådgivning og undervisning i Danmark og udlandet, herunder bl.a. for Udenrigsministeriet, Domstolsstyrelsen, Rigsrevisionen, HK og Bang & Olufsen, m.fl. Foruden arbejdet som klinisk psykolog har Nikolaj også arbejdet som undervisningsassistent i medicinsk psykologi, organisationspsykologi og samtale- og interviewteknik ved Københavns Universitet samt ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved Handelshøjskolen i København.

Om medlemsmødets tema, Vurdering af dømmekraft, siger indlægsholderen selv:

"Dømmekraft er, kort fortalt, evnen til at beslutte klogt i usikre situationer. Og den evne er der vist nok nogle, der har, i højere grad end andre. Men hvordan måler man den? Ved hjælp af en IQ-test? En personlighedstest? Eller en samtale? Hvad skal man i så fald spørge om? Og ved gode beslutningstagere selv, hvordan de bærer sig ad?

Disse spørgsmål er ikke de nemmeste, vi har stillet i VPP ― og det er ikke sikkert, at vi kan give alle de endegyldige svar. Men vi tror, at vi kan komme sagen en hel del nærmere. Ved at udveksle erfaringer ― og dykke lidt ned i forskellige psykometriske forskningsfund," slutter Nikolaj Lunøe.

Mødet er gratis for medlemmer af VPP, ligesom det også er gratis at invitere en kollega med. Andre gæster er også meget velkomne mod et deltagergebyr på kr. 400,- som naturligvis refunderes ved eventuel indmeldelse i VPP.

Det er optimalt, hvis du kan deltage fysisk, da mødet vil være meget aktivt og med engagement fra deltagerne. Kan du ikke deltage fysisk, vil det dog være muligt at overvære mødet via videolink med Teams.

Praktisk information:

Dato: Tirsdag den 6. december 2022.
Tid: kl. 14.00 til 16.00.
Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Vi glæder os til et medlemsmøde med masser af dialog, der tager udgangspunkt i Nikolajs indlæg. Sammen med kaldenderindbydelsen vil medlemmerne endvidere modtage en lille "hjemmeopgave" som forberedelse til det spændende møde.

København d. 18. oktober 2022

Personlighed i teori og praksis

Vores oplægsholder på det næste medlemsmøde d. 18. oktober er terapeuten og konsulenten Inge Svane, som netop udgivet bogen Personlighed i teori og praksis. Udgivelsen er et forsøg på at formulere "the missing links" mellem personlighedstest og psykologisk teori.

Om sit indlæg på medlemsmødet siger Inge Svane:

"Jeg har været medlem af VPP i cirka 15 år og var i en årrække med i ”forskningsgruppen”, hvor vi samledes om en undren over, hvad vi i grunden beskæftigede os med. Der kom ikke ret mange output fra gruppen, som mest var optaget af spændende debatter i hyggeligt selskab, og i øvrigt stillede langt flere spørgsmål end vi fandt svar.

De centrale spørgsmål var: Hvad er personlighed, hvad er det lavet af, og hvad er det, personlighedsvurderinger måler?

Spørgsmålene stod stadig åbne, da gruppen lagde sig til at sove lidt på det, så da jeg fik muligheden for at arbejde mere systematisk, gav jeg mig selv den opgave at besvare disse spørgsmål – med risiko for at save den gren over som jeg selv sidder på.

Mit fokus har været at finde ”the missing links” mellem personlighedsvurderinger og psykologisk teori på et alment niveau, hvilket primært er foregået ved at botanisere i menneskets udviklingshistorie. Jeg har ikke opfundet noget nyt, men kombineret alt, hvad jeg har kunnet komme i nærheden af, skiftet et par begreber ud og uddybet andre, for til sidst at rydde op og feje gulvet, så man kan stå ordentligt fast.

Der er således tale om et ydmygt forsøg på teoriudvikling, hvilket jeg gerne vil fortælle om på medlemsmødet; både hvordan jeg greb opgaven an, hvad der kom ud af det og hvad det kan bruges til," siger Inge Svane.

Mødet er gratis for medlemmer af VPP, ligesom det også er gratis at invitere en kollega med. Andre gæster er også meget velkomne mod et deltagergebyr på kr. 400,- som naturligvis refunderes ved indmeldelse i VPP.

Det optimale er, hvis du kan deltage fysisk, da mødet vil være aktivt med engagement fra deltagerne. Kan du ikke deltage fysisk, vil det også være muligt at overvære mødet via videolink med Teams"

Dato: Tirsdag den 18. oktober 2022.
Tid: kl. 14.00 til 16.00.
Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Vi glæder os til et medlemsmøde med masser af dialog, der tager udgangspunkt i Inges oplæg. 

Aarhus d. 5. september 2022

Hvordan bedriver du neutralitet i din professionelle vurdering?

Er du 100 % neutral, når du bruger test til din personvurdering?

Ja, svarer du naturligvis, for det er altid vores professionelle udgangspunkt. Ikke desto mindre må man erkende, at det en gang imellem kan være udfordrende. 

I samtaler, hvor vi benytter os af personvurderinger, ligger der en vis forventning om neutralitet. Ikke mindst ved brug af testværktøj. Men hvad vil det egentlig sige at være neutral og er det overhovedet muligt i mødet mellem mennesker? 

Denne eftermiddag tager vi fat på temaet om, hvordan vores egen personlighed, præferencer, værdier og bias kan spille ind, når vi i vores professionelle samtaler skal foretage vurderinger af andre mennesker. 

Indlægsholder: Elisabet Skov Nielsen, cand. psych., chefkonsulent og erhvervsforsker hos UKON.

Elisabet indleder dialogen med hendes bud på neutralitetsproblematikken og hvad vi kan gøre for at håndtere vores personlige indvirkning.

Mødet afholdes følgende sted og tid:

  • Arbejdsmiljøcentret Human House
  • Ib Spang Olsens Gade 17, 8200 Aarhus N.
  • Dato: d. 5. september 2022
  • Tid: kl. 14.00 til 16.00.

Det optimale er, hvis du kan deltage fysisk, da mødet vil være aktivt med engagement fra deltagerne. Kan du ikke deltage fysisk, vil det også være muligt at overvære mødet via videolink med Teams. 

Mødet er gratis for medlemmer af VPP. Som medlem, er du meget velkommen til at invitere en kollega med til mødet.

 

Bias og diversitet i ansættelser og udvikling i virksomheder og organisationer

Dato: Torsdag den 9. juni 2022.

Tid: kl. 14.00 til 16.00.

Sted: CfL - Center for Ledelse, Folke Bernadottes Alle 45, 2100 København Ø.

Indlægsholder: Signe Bilde Jørgensen (Lederne).

Signe har i en årrække været dybt nede i forskningen omkring både bias og diversitet og arbejder med områderne såvel internt hos Lederne som eksternt. 

Diversitet er en grundsten i rekruttering og medarbejder-/ledelsesudvikling, da det kan blokere bias og dermed skabe et bedre og dybere beslutningsgrundlag. Med eftermiddagens emne tager Signe udgangspunkt i de psykologiske elementer, der ligger bag samt hvilken indflydelse det har både i forbindelse med rekruttering og medarbejdernes videre udvikling.

Indlægget kan betragtes som en fortsættelse af VPP’s seneste medlemsmøde, hvor cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke, med udgangspunkt i sin nye bog, ”Kort og godt om ansættelsessamtalen”, gennemgik ansættelsessamtalens overvejelser og dilemmaer.

Som altid vil der mulighed for dialog under og efter indlægget.

Gæster er meget velkomne mod et deltagergebyr på kr. 400,- som refunderes ved eventuel indmeldelse i VPP.

Tilmelding sker ved at acceptere den fremsendte kalenderinvitation eller via mail til [email protected]

Kort & godt om ansættelsessamtalen

Mødet lægger op til dialog og debat, bl.a. over emner som: 

  • Hvordan kan vi skærpe vores forståelse for dilemmaer og muligheder i personvurdering?
  • Hvilke kriterier arbejder ansættere og udbydere ud fra?
  • Hvordan kan vi gøre ansættelsesprocesser, ansættelsessamtaler og brug af værktøjer bedre?

Dato: Torsdag d. 28. april 2022.

Tid: kl. 14.00 til 16.00

Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S.

Oplægsholder: Edith Kahlke, cand.psyk.auth

Aktuelle dilemmaer omkring etik og personvurdering

Tirsdag d. 2. november 2021 kl. 14.00 - 17.00: 

Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 Kbh S.

  • Er det etisk korrekt at en leder bliver certificeret i et testværktøj og tester sine egne medarbejdere?
  • Præsentation af VPPs nyligt formulerede DNA.