Skip to main content

Mission og Visioner

Mission
VPP sætter standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.       

Vision

VPP samler, skaber og formidler ny viden om personvurdering, blandt andet ved at skabe kontakt mellem forskningsverden, medlemmer og offentlighed.  

VPP bidrager til, at der gennem personvurdering skabes værdi for samfundet, virksomhederne, udbyderne og personer der vurderes.

VPP følger og påvirker den internationale udvikling inden for personvurdering i erhvervssammenhæng.

Medlemskab af VPP er et naturligt valg for betydende virksomheder, herunder udbydere af personvurderingsværktøjer og organisationer.