Videnscenter for Professionel Personvurdering

Email: kontakt@personvurdering.dk

CVR: 29076103

 

Mediekontakt:

- Kristjan Jul Houmann, Formand for VPP. Tlf.: 28 88 25 05.

- Helene H. Revald, Næstformand for VPP. Tlf.: 27 87 60 80.