Videnscenter for Professionel Personvurdering

Email: kontakt@personvurdering.dk

CVR: 29076103

 

Mediekontakt:

- Sussie Hartelius, Formand for VPP. Tlf.: 20 22 26 61.

- Helene H. Revald, Næstformand for VPP. Tlf.: 27 87 60 80.

- Kristjan Jul Houmann, Kasserer for VPP. Tlf.: 28 88 25 05.