Gå til hoved-indhold

Årlige konferencer i VPP

Anerkendte oplægsholdere løfter sløret for seneste evidensbaserede forskning indenfor personvurdering i erhvervssammenhæng.

Konferencer 2023

Tema: Mødet mellem talent og kultur

Hvilke personlighedstræk har et talent? Hvordan spottes, udvikles og fastholdes talenter i virksomheder med mange unge medarbejdere og høj volumen? Hvordan tiltrækker man talenter fra øverste hylde? Hvordan påvirker kultur talentets muligheder for succes?

Verden bliver ved med at være et omskifteligt sted og mange organisationer arbejder med at udvikle deres kultur og talenter hen mod at kunne håndtere fremtidige udfordringer og krav fra omverden. Kan vores viden om, hvad der har fungeret i 'talent management' frem til i dag stadig bruges, når vi taler om hvad organisationskulturer og talenter skal kunne rumme i fremtiden?

Det vil vi forsøge at kaste lys på i VPPs kommende konference om talentkultur d. 3. oktober 2023.
 

OPLÆGSHOLDERE OG TEMAER

1. Big one

v/ Dimitri van der Linden, Work and Organisational Psychology ved Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Rotterdam.

Kan talent forstås som en person, der scorer højt på ”Big One”, dvs. en opsummering af alle personlighedstræk til ét overordnet træk, der har positive og negative outcomes på en dimension?
 

2. Talentkultur i tidlig talentudvikling

v/ Ida Skaarup Madelung, HR Business Partner, HR HQ hos Salling Group.

Hvordan spottes og udvikles talenter i virksomheder med jobs, hvor der er høj volumen og mange yngre medarbejdere? Hvilken rolle spiller organisationskulturen her? Diskussion om hvilke kulturelle egenskaber, der hjælper til at fastholde og hvilke, der kan risikere at stå i vejen for fastholdelse eller talentets succes.
 

3. Talentkultur for erfarne talenter

v/ Anne Livbjerg Roed, Head of People, Implement.

Hvad gør man som virksomhed, når man fokuserer på at tiltrække erfarne talenter fra øverste hylde? Hvordan finder man den rette balance i at give plads til disse talenter og fastholde dem og samtidig holde fast i sine kulturelle kerneværdier? Diskussion om hvilke kulturelle egenskaber, der hjælper til at fastholde og hvilke, der kan risikere at stå i vejen for fastholdelse eller talentets succes.
 

4. Organisationskulturen som ramme for talentet (cultural fit vs. cultural add)

v/ Mats Alvesson, Professor, Organisational Studies, University of Lund.

Hvordan påvirker kultur individets muligheder for succes og hvordan rammer man den rette balance mellem, hvad der virkede tidligere og hvad der vil virke i fremtiden, når vi taler om kultur?
 

5. Paneldebat

(navne på paneldeltagere på vej)

Konferencen afsluttes med en paneldebat om nogle af de dilemmaer, som mødet mellem talent og kultur giver.
 

Praktisk information

Dato: tirsdag den 3. oktober 2023.
Tid: kl. 09.00 til 15.00.
Sted: CfL - Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.
 

Deltagerpriser

For medlemmer: 1.995 kr. 
Ikke-medlemmer: 2.750 kr. 
Early Bird: -20 % (2.200 kr.) inden d. 15. august. 
Medlemsorganisationer: -20 % helt frem til konferencestart. 
Køb af min. 10 billetter: -20 % pr. deltager. 

Ved tegning af VPP-medlemskab op til eller i forbindelse med konferencen fratrækkes rabatten i første års kontingent.


Denne side opdateres...

Ønsker du yderligere oplysninger eller vil forhåndstilmelde dig, kan du skrive til vores administration på denne mail.

Tidligere konferencer

Konferencer 2021

Tema: Intelligens og præcision i personvurdering

Er du rigtig klog!?

Det er kendt viden, at ingen testværktøjer forudsiger jobsucces bedre end intelligensmålinger, statistisk set. Alligevel er mange tilbageholdende når det kommer til anvendelsen af denne viden.

For hvad er intelligens egentlig? Er der ikke nogen der er kloge – men alligevel ”ikke rigtig kloge”? Og hvad med alle dem der ikke passer ind i statistikken og får succes i arbejdslivet, uden at være gode til at besvare intelligenstest?

De spørgsmål og flere sætter vi fokus på, når VPP traditionen tro, afholder årlig konference for alle med interesse i professionel personvurdering – i år under overskriften Intelligens og Præcision i Personvurdering.

Målgruppe: Ledere, HR-folk og andre med interesse for personvurdering i privat eller offentligt regi.
 

OPLÆGSHOLDERE

Peter Lund Madsen

Peter er dr. med, forfatter og videnskabsformidler, og skal berige – og mon ikke også underholde -- over temaet Hjernetalenter. Herunder

Hvad er intelligens – og er der 7 af dem?

Intelligens og talent – hvad er medfødt, hvad er tillært?

Humor, intuition og evnen til at lukke døren stille bag sig?

 

Lars Larsen

Lars er professor ved Institut for Psykologi ved Århus Universitet, og skal forelæse om Intelligenstests. Herunder

•Intelligens historie som akademisk disciplin

•Hvordan måles intelligens?

•Hvad og hvor meget forudsiger intelligenstest?

 

Thomas Hedegaard Rasmussen 

Thomas er Senior Vice President i Vestas, Ph.d. i psykologi og forfatter til bogen Evidensbaseret HR. Thomas skal fremlægge cases på Evidensbaseret Ledelse i Globale Virksomheder. Herunder

•Hvordan kan intelligens og personlighedstestscores kvalificere HR-arbejdet?

•Hvilke potentialer vs. faldgruber er der i anvendelsen af intelligenstest?

 

Troels Gottlieb 

Troels er ph.d.. i personlighed og ledelseseffektivitet, og skal introducere til mentalisering - et i psykologien nyt og sprudlende felt af relevans for erhvervslivet. Herunder

•Mentalisering - den sociale G-faktor?

•Hvordan måler vi social intelligens?

 

Adrian Furnham 

Adrian er professor i differentialspsykologi ved UCL – og med sine 95 bogudgivelser og over 1.200 videnskabelige artikler i blandt international erhvervspsykologis absolutte topnavne. Adrian skal forelæse om Emotional Intelligence. Herunder

• What is Emotional Intelligence and how to measure it?

• The story of the Social Intelligences

• Emotional and Cognitive intelligence: what is the difference?

• How to Improve your Emotional and Cognitive Intelligence at work

• How it all works: when, why and how EI is important at work

Konferencer 2020

Tema: Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

Hvordan ved du, om din kandidat har charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

For mange jobansøgere er rekrutteringsprocessen barrieren mellem dem og et job – nogle gange drømmejobbet. Derfor anbefaler nogle, at man bør lyve sig vej til drømmejobbet, og forskning viser da også, at personer med gode ’impression-management skills’ har klart nemmere ved at få et job end den mere ydmyge type – også selvom det at kunne sælge (sig selv) ikke er en del af jobbeskrivelsen.

Men hvad er en løgn? Hvad er dens funktion, og hvornår bliver den destruktiv? Og vigtigst af alt: Hvordan sikrer vi, at vi får ansat de rette mennesker på trods af Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

Traditionen tro afholder VPP en årlig konference for alle med interesse i professionel personvurdering – i år under overskriften Charme, selvtillid eller løgnerisk bedrag?

Målgruppe: Ledere, HR-folk og andre med interesse for personvurdering i privat eller offentligt regi.

Agenda

8.30:              Indskrivning og morgenmad

9.00:              Velkomst

9.20:              Adrian Furnham: Faking and Leadership derailment in psychometrics

10.50:            Tine Wøbbe: Når løgnen bliver patologisk

12.10:             Frokost og netværk

13.00:            Nikolaj Arpe Harmon og Asmus Leth Olsen: (U)ærlighed og jobsektorvalg i Danmark og verden

13:45:             Rune Rasmussen: Metoder til at opdage upålidelige resultater ved  psykologisk testning

15.15:             Jonathan Bradshaw: Online testing, cheating and forensic psychometrics

16.15:              Key take-aways

16.30:              Tak for i dag

TALERLISTEN

Adrian Furnham er med sine over 1.200 videnskabelige publikationer og 85 bøger på CV’et, samt rådgivningsopgaver om testanvendelse i virksomheder verden over, blevet kaldt psykometriens Henry Ford.

Adrian Furnhamredegør i sin forelæsning dels for det klassiske spørgsmål om, hvorvidt jobansøgere kan og vil ”snyde” i deres testbesvarelser, og dels for det seneste nye psykometriske ”The Dark Triad” (psykopater, narcisister og machiavellianister), som retter fokus på at spotte velfungerende - men giftige - løgnere og manipulatorer.

Tine Wøbbe har ved siden af sine daglige praksis som øverst ansvarlig for psykologiske udredninger og behandlingsplaner for blandt andre landets allerfarligste retspsykiatriske patienter, publiceret en længere række videnskabelige artikler vedrørende dyssociale personlighedsstrukturer. Tine er i offentligheden blandt andet kendt for sin medieoptræden i DR-dokumentaren Din psykopat.

Tine Wøbbe fortæller med afsæt i sit kliniske arbejde om og forskning i, hvad der skiller dagligdagens løgne fra giftige psykopatiske træk.

Nikolaj Arpe Harmon og Asmus Leth Olsen, som er henholdsvisLektor ved Økonomisk Institut, KU og Professor MSO ved Institut for Statskundskab, KU, fortæller om deres forskergruppes nylige – og jævnfør Den Danske Bank skandalen – veltimede studie, en nylig videnskabelig påvisning af, at studerende med tendens til at snyde i terningspil, drømmer om en karriere i finanssektoren.

Rune Rasmussen, neuropsykolog, Ph.D. lektor, arbejder til daglig med klienter ramt af neurologiske skader og anvender i den forbindelse tests til at vurdere hvorvidt en person (bevidst eller ubevidst) overdrev sine symptomer for på den baggrund at vurdere  f.eks. tilkendelse af førtidspension. Rune vil gennem cases fra sit arbejde indføre publikum i de metoder han anvender og hvordan de vil kunne bruges op normale personer.

Jonathan Bradshaw er psykometriker og direktør i konsulenthuset Eikonika som har specialiseret sig i at evidensbasere HR-beslutninger via statistisk analyse. I blandt Eikonikas kunder er Forsvarets Rekruttering, som Bradshaw løbende udvikler og afprøver test for. Heraf senest en intelligenstest med indbygget mulighed for at kunne afsløre snyd.