Skip to main content

VPPs næste konference afholdes 16. januar 2020

VPPs konference 2018

Tema: Etik og professionalisme i fremtidens personvurdering

Dato: Den 1. november 2018 kl. 09.00 - 16.30.

Sted: Ledernes konferencecenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S

 

I en tid hvor jobmobiliteten er stor og HR som felt bliver mere og mere datadrevet øges mængden af assessments og personvurderinger år for år.

Dertil kommer, at erhvervslivet disse år gennemgår store forandringer, øget opgavemængde og travlhed, krav om effektivisering og automatisering samt forøgelse i mængden af krav til korrekt håndtering af persondata.

Alt sammen kan være med til at udfordre den eksisterende praksis og tvinge os til at se personvurdering i et nyt lys.

Men på hvilken måde risikerer udviklingen af sætte etik og anstændighed på prøve? Og kan udviklingen medvirke til at øge kvalitet og professionalisme i personvurderinger?

Det er VPP’s erklærede mission at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng. Derfor har VPP også igangsat initiativer, der kan støtte op om udviklingen og danne rammen for høj kvalitet og anstændighed i vurderingsprocesser. Det sker blandt andet i form af et samarbejde med Search Danmark, opdatering af det centrale branchecharter (Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder) og ved at have nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Københavns Universitet arbejder for en fælles testbrugeruddannelse.

På årets konference sætter vi fokus på den gode personvurdering i en ny virkelighed og vil gennem ekspertindlæg og diskussioner med fokus på både kandidatoplevelsen, cases og de muligheder, som udviklingen bringer med sig inspirere til øget etik og professionalisme i personvurdering – nu og i fremtiden.

 

Målgruppe: Ledere, HR-folk og andre med interesse for personvurdering i privat eller offentligt regi.

Pris: Pr. deltager: Kr. 2.000 for medlemmer / kr. 2.500 for ikke-medlemmer. Priser er ex. moms.

 

Se mere om programmet nedenfor, hvis du ønsker at tilmelde dig konferencen, bedes du sende en mail på kontakt@personvurdering.dk. Husk at angive navn, adresse og virksomhed samt om du eller din virksomhed er medlem af VPP. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende og ikke kan annulleres.

Program

Formiddag:

Zeeshan Rajan, Senior Manager, RPA and Intelligent Automation Lead (PwC Danmark):

Hør Zeeshan Rajan dele sine erfaringer med automatisering som værktøj, og hvilke opgaver og dilemmaer RPA har af potentiale til at løse. Bidrag til en diskussion om etik versus effektivitet og bliv også opdateret på, hvad fremtiden vil bringe af nye teknologier og muligheder, som er værd at være opdateret på.

Et stigende antal virksomheder vender blikket mod Robotic Process Automation (‘RPA’), som er et stykke software, der kan udføre de samme handlinger på en pc som et menneske. Softwaren kan navigere på en skærm, åbne og lukke programmer, udføre copy/paste, sende e-mails, søge på nettet mv. Den kan således efterligne medarbejderens handlinger.

Men hvor langt er teknologien, og hvad kan den bidrage med til forskellige processer på nuværende teknikker?

 

Bent Meier Sørensen, Professor (mso), PhD, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

Oplev bogaktuelle Bent Meier Sørensen reflektere over forholdet mellem vores virtuelle og vores virkelige selv, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil på de sociale medier og hvad de mekanismer gør op med.

Hvor techgiganter skaber forretning på et menneskesyn, som fordrer, at vi som mennesker er lig med vores data, mener Bent at de sociale medier ændrer os som mennesker og at der i den forbindelse mangler plads til originalitet og menneskelige særegenskaber.

På assessmentmarkedet er en af de nyere trends baseret på technologier, der analyserer vores ”sociale” adfærd på nettet. Men hvad er det for en side af os, disse værktøjer kan indfange?

 

Eftermiddag:

Jakob Wolter, Head of Recruitment, Corporate Talent Acquisition Succession and Diversity (Novo Nordisk):

Mød Jakob Wolter, Head of Recruitment og hør om Novo Nordisks rekrutteringsproces og dens tilbliven og udvikling fremadrettet samt deres etiske overvejelser omkring strømligningen af rekrutteringsopgaven, deres konkrete planer omkring implementering af AI (artificial intelligence) og automatiseringens bidrag til processen.

Som en af Danmarks største virksomheder har Novo Nordisk også en af de største rekrutteringsmaskiner herhjemme. Foruden et vigtigt kompetencematch har kultur en særlig vægt i en organisation som Novo Nordisk, der har et af landets største og mest velintegrerede brands.

I Novo Nordisk har man gennem en årrække arbejdet på at optimere og forbedre rekrutteringsprocessen, og de er nu bl.a. ved at implementere et nyt HR-system, som er designet til at give Recruiteren større indflydelse på processen og sikre at Hiring Manager tager så objektiv stilling til kandidatfeltet som muligt, Næste step vil være implementering af robotics, der også skal bidrage til kvaliteten, objektiviteten og effektiviteten af personvurderingen.

 

Dagen afrundes med afsluttende paneldebat om dagens tema med fokus på, hvordan vi som HR professionelle kan bidrage med vedvarende etik og kvalitet i personvurderinger. Her vil temaet blive perspektiveret i forhold til kandidatoplevelser, lederes og organisationers efterspørgsel samt undersøgelser omkring fremtidens mest efterspurgte kompetencer.

Med i panelet sidder:

Kristjan Jul Houmann (Formand, VPP), Torben Fox Maule (Næstformand, Search Danmark), Michael Uhrenholt (Ledernes Hovedorganisation), Pia Ravn Dyhr (DJØF) og Ida Kragh-Vodstrup (DI).